03-9760836

WhatsApp 

058-4848637

סטטוס: למכירה / נמכר / תחת חוזה 

2252 Calvert St,Detroit, MI 48206:כתובת  

מחיר הנכס: 15,900$

שנת בנייה: 1990

חדרים שינה: 4

חדרי אמבטיה: 2

גודל: 215 מ"ר

גודל מגרש: 360 מ"ר

חימום: air forced

סוג נכס: Single Family  / 2 family

  שווי שיא בעבר: 

תיאור הנכס:

 

בית פרטי 215 מטר, בשטח של כ-500 מ“ר. הבית נבנה בשנת 1928.

בבית יש: 3 חדרי שינה, מטבח , פינת אוכל, סלון , 2 חדרי אמבטיה.

נמצא בשכונה שקטה , יפה ומטופחת, עם אוכלוסייה של מעמד העובדים בדטרויט.

שיעור בעלי הנכסים 50%, ושוכרים 50%. 10 מסעדות 10 מרכזי קניות, עשרות בתי ספר באזור.

ההבית עבר שיפוץ / עדכון ונמצא במצב טוב מאד.

הבית הנ“ל נמצא בבעלותנו ומושכר. לאחר מכירת הבית אנחנו ממשיכים לנהל את הנכס עבור המשקיע.

 

מודל עסקי: מחיר: 45,900$

 

 שנתי עם התחייבות שנתי ללא התחייבות חודשי ללא התחיבות

דולר ארצות הברית

 

 

 

 הכנסות

 

 

 

 

 הוצאות

 

 

 

 

 ביטוח בעלים

ביטוח תחזוקה

 

 

 

 ארנונה

 

 

 

 דמי ניהול

 

 

 

 סה"כ

 

 

 

עלות ההתחייבות

 

 

 

 הכנסה נטו

 8%

12%

 

 תשואה נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עלויות סגירה: תשלום לטייטל קומפני האמריקאי ( הטאבו ): כ-­1000 $ הסכום הינו הערכה בלבד וניתן לשינוי של% 15 +/­

יש לשים לב - במישיגן משלמים את המסים לפי מסי קיץ וחורף. בזמן הרכישה של הנכס הטייטל מחייב את הרוכש לשלם את החלק היחסי של המסים מראש.

 

הבטחונות שלך לרכישת הנכס:

1. ביטוח טייטל קומפני בעת רכישת נכס, הטייטל קומפני האמריקאי (החברה שרושמת את הנכס בטאבו על שם הרוכש), הטייטל

מנפיק פוליסת ביטוח ע“ש הבעלים החדש, הכוללת את אישור רישום הנכס על שמו, אישור שאין חובות, משכנתאות, עיקולים.

2 . ביטוח תחזוקה - ביטוח המכסה עלויות תחזוקה ובלאי של הנכס, כולל גג, מבנה, צנרת, חשמל, מכשירי חשמל ועוד.

3 . ביטוח בעלים - מבנה ביטוח הכולל שיפוי מפני שריפה, נזקי טבע, צד ג‘ וונדליזם.

4. במסלול התחייבות - כל סכומי התשואה שלך למשך 5 השנים הקרובות מופקדים אצל עו"ד נאמן! 

5. במסלול התחייבות - החברה מתחיייבת לבצע את כל התיקונים הנדרשים במהלך 5 השנים הבאות. 

 

 עלויות נלוות

* הסכומים יכולים להשתנות מעת לעת. ט.ל.ח

 סוג הוצאה סכום מצב  יתרונות/חסרונות הערות
 סגירה בטייטל  1000$ חובה  בערך +-15%
 פתיחת LLC 300$ אופציונלי הגנה משפטית כולל קבלת EIN
 חשבון בנק 300$ אופציונלי עמלות נמוכות העברות און ליין
 דייר חדשחצי חודש חובה  
 חידוש עם דייר 150$ חובה  כל שנה
 ביטוח תיקונים342$אופציונלי מקטין עליות, ביטחון לבית צמוד קרקע. דופלקס+198$ וכ"ו

     

מפת הנכס: