03-9760836

WhatsApp 

058-4848637

 סטטוס: למכירה / נמכר / תחת חוזה

5942 Lakeview St, Detroit, MI 48213 :כתובת 

שנת בנייה: 1928

חדרים שינה: 3

חדרי אמבטיה: 1.5

גודל: 140 מ"ר

גודל מגרש: 353 מ"ר

חימום: air forced, מרכזי אוויר

סוג נכס: Single Family , colonial 

  הערכת שווי שוק לפי מכירות באזור

  מצב:  משופץ ומושכר - תמונות למטה

  דייר נהדר המשלם כל חודש ובזמן! 

תיאור הנכס:

בית נהדר! בגודל 140 מטר, במגרש של כ-253 מ“ר. הבית נבנה בשנת 1928. בבית יש 3 חדרי שינה, מטבח , פינת אוכל, סלון , 1 חדרי אמבטיה + שרותי אורחים. נמצא בשכונת CHANDLER PARK, שכונה מטופחת, יציבה, רחוב יפה ושקט. אין פשיעה בשכונה(!),בית ספר קרוב טוב - Brewer Elementary-Middle School. הבית הנ“ל נמצא בבעלותנו, לאחר מכירת הבית הבית ימשיך להיות מנוהל ע"י לחברת ניהול המנהלת את כל הנכסים של המשקיעים שלנו. הנכס נמכר בשנת 2006 ב- 120,000$!

להשוואת מחירים- לחץ כאן 

מודל עסקי: מחיר: 50,900$

 תלת שנתי עם התחייבות שנתי ללא התחייבות חודשי 

דולר ארצות הברית

  8400  8400

 700

 

 הכנסות

 

    הוצאות

    492

 

  492

  

 41

 ביטוח בעלים

  1893  1893 157

 

ארנונה

  720  720 60

 

דמי ניהול

  3105  3105 258 סה"כ
  1452   

 

עלות ההתחייבות

 

 3843   5295 442 הכנסה נטו
  7% שנתי  10.40% 

 

תשואה נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * הנתונים מבוססים על בסיס החומר של חברות הביטוח, הרשויות וחברת הניהול. הנתונים משמשים

    לצורך צפי והערכה בלבד של התשואה הצפויה ואינם מחייבים. העלויות יכולות להשתנות בהתאם לדרישות הרשויות, שינויי חוק 

    ופעילות הנדל"ן המקומית. 

 

   במסלול התחייבות בלבד ( עם חוזה אצל עןרך דין ):  *7% שנתי התחייבות ל-3 שנים ( נאמנות או ערבות בנקאית )  

עלויות סגירה: תשלום לטייטל קומפני האמריקאי ( הטאבו ): כ-­1000 $ הסכום הינו הערכה בלבד וניתן לשינוי של% 15 +/­-

יש לשים לב - במישיגן משלמים את המסים לפי מסי קיץ וחורף. בזמן הרכישה של הנכס הטייטל מחייב את הרוכש לשלם את החלק היחסי של המסים מראש.

 

הבטחונות שלך לרכישת הנכס:

1. ביטוח טייטל קומפני בעת רכישת נכס, הטייטל קומפני האמריקאי (החברה שרושמת את הנכס בטאבו על שם הרוכש), הטייטל

מנפיק פוליסת ביטוח ע“ש הבעלים החדש, הכוללת את אישור רישום הנכס על שמו, אישור שאין חובות, משכנתאות, עיקולים.

2 . ביטוח תחזוקה - ביטוח המכסה עלויות תחזוקה ובלאי של הנכס, כולל גג, מבנה, צנרת, חשמל, מכשירי חשמל ועוד.

3 . ביטוח בעלים - מבנה ביטוח הכולל שיפוי מפני שריפה, נזקי טבע, צד ג‘ וונדליזם.

4. במסלול התחייבות - כל סכומי התשואה שלך למשך 3 השנים הקרובות מופקדים אצל עו"ד נאמן ומשולמים לך כל סוף רבעון! 

5. במסלול התחייבות - החברה מתחיייבת לבצע את כל התיקונים הנדרשים בנכס, במהלך 3 השנים הבאות

  עלויות נלוות

* הסכומים יכולים להשתנות מעת לעת. ט.ל.ח

 סוג הוצאה סכום מצב  יתרונות/חסרונות הערות

 סגירה בטייטל 

 עו"ד נאמן 

 1000$

 1290$

 חובה

 חובה רק בהתחייבות

 בדיקת העברת בעלות,  פטור מניכוי מס במקור,  

 3 שנים נאמנות

 טייטל: בערך +-15%
 פתיחת LLC 300$ אופציונלי הגנה משפטית כולל קבלת EIN
 חשבון בנק 300$ אופציונלי עמלות נמוכות העברות און ליין
 דייר חדשחצי חודש חובה  
 חידוש עם דייר 150$ חובה  כל שנה
 ביטוח תיקונים342$אופציונלי מקטין עלויות, ביטחון לבית צמוד קרקע. דופלקס+198$ וכ"ו

     

מפת הנכס: