03-9760836

WhatsApp 

058-4848637

סטטוס: למכירה / נמכר / תחת חוזה

18900 Ashton Ave Detroit, MI 48219 :כתובת 

מחיר הנכס: 36,700$

שנת בנייה: 1941

חדרים שינה: 2

חדרי אמבטיה: 1

גודל: 81 מ"ר

גודל מגרש: 453 מ"ר

חימום: air forced, מרכזי אוויר

סוג נכס: single Family 

  הערכת שווי שוק לפי מכירות באזור

  מצב: משופץ , מושכר

  דייר סקשן 8 במקום משנת 2010(!)

תיאור הנכס:

בית צמוד קרקע 2 חדרי שינה וסלון, מטבח , פינת אוכל, 1 חדר אמבטיה. נמצא ברחוב טוב ללא בתים נטושים או הרוסים. אוכלוסייה של מעמד העובדים בדטרויט. נמכר בשנת 2009 במחיר של 105,000$(!) דייר סקשן 8 במקום ( הממשלה משלמת את דמי השכירות שלו מאז שנת 2010 ), הבית מאושר לביקורת של הממשלה. זיפ קוד טוב.

הבית הנ“ל נמצא בבעלותנו, משופץ ומושכר. לאחר מכירת הבית, הבית יועבר לחברת ניהול המנהלת את כל הנכסים של המשקיעים שלנו.                                                                     

 

לפרטים נוספים על השכונה והשוואת מחירים - לחץ כאן

                                                         

מודל עסקי: מחיר הנכס 36,700$ 

 

 שנתי עם התחייבות שנתי ללא התחייבות חודשי ללא התחיבות

דולר ארצות הברית

 6600 6600

 550

 

 הכנסות

 

    הוצאות

 

 405

 

 

 405

 

 

 34

 

 ביטוח בעלים

 

 1250

 

 1250

 

 104

 

 ארנונה

 

 720 720 60

 

 דמי ניהול

 2375 2375 198 סה"כ
 1289  

 

עלות ההתחייבות

 

 2936 4225 352 הכנסה נטו
 8% 11.50% 

 

תשואה נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* הנתונים מבוססים על בסיס החומר של חברות הביטוח, הרשויות וחברת הניהול. הנתונים משמשים

  לצורך צפי והערכה בלבד של התשואה הצפויה ואינם מחייבים. העלויות יכולות להשתנות בהתאם לדרישות הרשויות, שינויי חוק 

  ופעילות הנדל"ן המקומית. 

 

עלויות סגירה: תשלום לטייטל קומפני האמריקאי ( הטאבו ): כ-­1000 $ הסכום הינו הערכה בלבד וניתן לשינוי של% 15 +/­-. יש לשים לב - במישיגן משלמים את המסים לפי מסי קיץ וחורף. בזמן הרכישה של הנכס הטייטל מחייב את הרוכש לשלם את החלק היחסי של המסים מראש.

 

הבטחונות שלך לרכישת הנכס:

1. ביטוח טייטל קומפני בעת רכישת נכס, הטייטל קומפני האמריקאי (החברה שרושמת את הנכס בטאבו על שם הרוכש), הטייטל

מנפיק פוליסת ביטוח ע“ש הבעלים החדש, הכוללת את אישור רישום הנכס על שמו, אישור שאין חובות, משכנתאות, עיקולים.

2 . ביטוח תחזוקה - ביטוח המכסה עלויות תחזוקה ובלאי של הנכס, כולל גג, מבנה, צנרת, חשמל, מכשירי חשמל ועוד.

3 . ביטוח בעלים - מבנה ביטוח הכולל שיפוי מפני שריפה, נזקי טבע, צד ג‘ וונדליזם.

4. במסלול התחייבות - כל סכומי התשואה שלך למשך 5 השנים הקרובות מופקדים אצל עו"ד נאמן ומשולמים לך כל סוף רבעון! 

5. במסלול התחייבות - החברה מתחיייבת לבצע את כל התיקונים הנדרשים בנכס, במהלך 5 השנים הבאות. 

  עלויות נלוות

* הסכומים יכולים להשתנות מעת לעת. ט.ל.ח

 סוג הוצאה סכום מצב  יתרונות/חסרונות הערות

 סגירה בטייטל 

 עו"ד נאמן 

 1000$

 1290$

 חובה

 חובה רק בהתחייבות

 בדיקת העברת בעלות,  פטור מניכוי מס במקור,  

 5 שנים נאמנות

 טייטל: בערך +-15%
 פתיחת LLC 300$ אופציונלי הגנה משפטית כולל קבלת EIN
 חשבון בנק 300$ אופציונלי עמלות נמוכות העברות און ליין
 דייר חדשחצי חודש חובה  
 חידוש עם דייר 150$ חובה  כל שנה
 ביטוח תיקונים342$אופציונלי מקטין עלויות, ביטחון לבית צמוד קרקע. דופלקס+198$ וכ"ו

     

מפת הנכס: