03-9760836

WhatsApp 

058-4848637

סטטוס: למכירה / נמכר / תחת חוזה

10335 Kramer St,Detroit, MI 48204:כתובת  

מחיר הנכס: 47,900$

שנת בנייה: 1929

חדרים שינה: 3

חדרי אמבטיה: 1

גודל: 127 מ"ר

גודל מגרש: 653 מ"ר

חימום: air forced, מרכזי אוויר

סוג נכס: Single Family 

  הערכת שווי שוק לפי מכירות באזור

  מצב: משופץ - מושכר

 

תיאור הנכס:

 

בית פרטי 127מטר, בשטח של כ-650 מ“ר. הבית נבנה בשנת 1929.

בבית יש: 3 חדרי שינה, מטבח , פינת אוכל, סלון , 1 חדרי אמבטיה.

נמצא בשכונה שקטה ומתפתחת, יפה ומטופחת, עם אוכלוסייה של מעמד העובדים בדטרויט, רחוב יפה ושקט. בית ספר קרוב מעולה 

LowreyMiddle

הבית הנ“ל נמצא בבעלותנו, משופץ ומושכר. לאחר מכירת הבית הבית יועבר לחברת ניהול המנהלת את כל הנכסים של המשקיעים שלנו..

 

מודל עסקי: מחיר: 47,900$

 

 שנתי עם התחייבות שנתי ללא התחייבות חודשי ללא התחיבות

דולר ארצות הברית

 

 9000

 

 9000

 

 750

 

 הכנסות

    הוצאות

 640

 640

 53  

 

ביטוח בעלים 

 1392 1392 116

 

ארנונה

 720 720 60

 

דמי ניהול

 2752 2752 229 סה"כ

 

 2416

  

 

עלות ההתחייבות

 3832

 6248

 521

 

הכנסה נטו

 8% 13% 

 

תשואה נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עלויות סגירה: תשלום לטייטל קומפני האמריקאי ( הטאבו ): כ-­1000 $ הסכום הינו הערכה בלבד וניתן לשינוי של% 15 +/­-

יש לשים לב - במישיגן משלמים את המסים לפי מסי קיץ וחורף. בזמן הרכישה של הנכס הטייטל מחייב את הרוכש לשלם את החלק היחסי של המסים מראש.

 

הבטחונות שלך לרכישת הנכס:

1. ביטוח טייטל קומפני בעת רכישת נכס, הטייטל קומפני האמריקאי (החברה שרושמת את הנכס בטאבו על שם הרוכש), הטייטל

מנפיק פוליסת ביטוח ע“ש הבעלים החדש, הכוללת את אישור רישום הנכס על שמו, אישור שאין חובות, משכנתאות, עיקולים.

2 . ביטוח תחזוקה - ביטוח המכסה עלויות תחזוקה ובלאי של הנכס, כולל גג, מבנה, צנרת, חשמל, מכשירי חשמל ועוד.

3 . ביטוח בעלים - מבנה ביטוח הכולל שיפוי מפני שריפה, נזקי טבע, צד ג‘ וונדליזם.

4. במסלול התחייבות - כל סכומי התשואה שלך למשך 5 השנים הקרובות מופקדים אצל עו"ד נאמן ומשולמים לך כל סוף רבעון! 

5. במסלול התחייבות - החברה מתחיייבת לבצע את כל התיקונים הנדרשים בנכס, במהלך 5 השנים הבאות. 

 

 עלויות נלוות

* הסכומים יכולים להשתנות מעת לעת. ט.ל.ח

 סוג הוצאה סכום מצב  יתרונות/חסרונות הערות

 סגירה בטייטל

 עו"ד נאמן  

 1000$

 1290$

 חובה

 חובה רק  בהתחייבות

 בדיקת העברת בעלות,  פטור מניכוי מס במקור

 5 שנים נאמנות

 טייטל: בערך +-15%
 פתיחת LLC 300$ אופציונלי הגנה משפטית כולל קבלת EIN
 חשבון בנק 300$ אופציונלי עמלות נמוכות העברות און ליין
 דייר חדשחצי חודש חובה  
 חידוש עם דייר 150$ חובה  כל שנה
 ביטוח תיקונים342$אופציונלי מקטין עלויות, ביטחון לבית צמוד קרקע. דופלקס+198$ וכ"ו

     

מפת הנכס: