03-9760836

WhatsApp 

058-4848637

משקיעים יקרים

זה עתה פורסמו הנתונים האחרונים על שוק הנדל"ן בדטרויט. וזה היה עוד חודש טוב עבור הנכסים בדטרויט.

מחיר המכירה הממוצע עולה ב- 6.98% בכל שנה. כיום הוא עומד על 138,000 דולר ארה"ב

עלייה של 9,000 דולר בהשוואה ל- 129,000 דולר בפברואר 2015.

 

Wayne Country ראה תוצאות עוד יותר מעודדות, עם עלייה גדולה יותר במחירים.

מחיר המכירה הממוצע עלה כאן ב- 12.50%! עלייה מ- 80,000 דולר ל- 90,000 דולר

גם המכירות עלו ב- 13.73% ובפברואר 2016 הגיעו ל- 3,388 , קפיצה יפה מאוד בהשוואה ל- 2,979 בשנה שעברה.

והמלאי הזמין עדיין קטן, בחודש שעבר היו 13,470 נכסים בשוק בהשוואה ל- 13,310 בפברואר 2015 – עלייה של  160 נכסים בלבד.

 

מכאן שמלאי הדירות הזמינות יספיק לפחות מארבעה חודשים, במחירי פברואר – הדבר ברור אם לא תיכנסנה לשוק דירות חדשות.

והנכסים נמכרים עדיין די מהר, מכירת נכס בדטרויט לוקחת בממוצע חמישה עד שישה שבועות!

ועיקולים\ העברות בעלות נמצאים עדיין בירידה, במהלך 12 החודשים האחרונים מכירות נכסים מעוקלים ירדו ב- 19.97% !

רק 465 בחודש פברואר זה, לעומת 581 בחודש פברואר שעבר.

כל הנאמר כאן מצביע באופן ברור על כך שהשוק בדטרויט נמצא במגמת התחזקות.

 

הסטטיסטיקה מלמדת אותנו שאנשים מקומיים רבים מזינים ביקוש זה, היום, כאשר המשכנתאות והתוספות להלוואות הדיור זמינות יותר, לאור הכנסת ה- Detroit Home Mortgage ) DHM) המזרים באופן מיידי 120,000,000 דולר לשוק המשכנתאות המקומי!

 

אלה חדשות טובות עבור שוק הדיור המתאושש של דטרויט , ונראה שמגמה תמשיך בעתיד הנראה לעין.

 

פורסמו נתוני הנדל"ן - מרץ 2016