03-9760836

WhatsApp 

058-4848637

מה מודל הרווח שלנו ?

 

אנחנו כחברה יזמית מרוויחים מן המכירה של הנכס.

 

הרווח שלנו נגזר כמו כל עסק מהכנסות ממכירת רווחים בקיזוז הוצאות רכישת הנכסים, תשלום החובות שיש עליהם, עמלות ברוקרים בזמן הרכישה, עלות השיפוצים, עמלות לברוקרים להכנסת הדיירים לנכסים, עלות החזקת משרדים, עלויות שיווק ומכירה.

 

לקוחות שואלים אתנו לעיתים למה אנו נותנים תשואה מובטחת של 8% לשנה בהתחייבות למשך 5 שנים?

אם אנו אכן מבטיחים תשואה כזו אז כנראה שזה בא על חשבון הרוכשים?

 

ובכן, התשובה היא ממש לא! בדוגמא הבאה תוכלו להיווכח בכך.

 

התשובה הנה חשבונאית, שיווקית ועסקית, בדוגמא הבאה תוכלו להבין את השיקולים שלנו:

 

מחיר הנכס 50,000$. תשואה מובטחת 8% שנתית הנה 4000$.

סה"כ תשואה מובטחת ל-5 שנים: 20,000$, והיא במלואה מועברת לחשבון נאמנות. ההכנסה שלנו מן המכירה

 היא: 30,000$.

 

הנכס עושה בד"כ 13% תשואה שנתית נטו. הכנסה זו נכנסת אלינו במהלך ה-5 שנים, אך במשך 5 שנים הללו תתכנה עלויות כגון החלפת דיירים ותיקונים. אנו לוקחים בחשבון את ההוצאות הללו, ועל כן, מתוך ידע וניסיון של הרבה שנים מוכנים לקחת את הסיכון הנובע מכך.

 

סה"כ הכנסה צפויה: 6500$ לשנה, ול-5 שנים 32,500$. כספים אלו הנם ברוטו לפני הוצאות בלתי צפויות.

הכנסה ברוטו: 30,000$ + 32,500$ = 62,500$.

 

כלומר, 12,500$ זהו למעשה סכום הביטוח של המשקיע שהוא משלם במשך 5 שנים כדי לקבל את התשואה המובטחת שלו בביטחון מלא. אנו כמובן, לוקחים את הסיכון שלא נקבל את מלוא סכום זה, כפי שציינו יתכנו עלויות נוספות, כגון החלפת דיירים, אי תשלום של שכירות ותיקונים.

 

וכאן בא הדבר החשוב ביותר:

המשקיע שאינו מכיר את שוק הנדל"ן בדטרויט, נמנע מן ההוצאות הלא ידועות, ובכך רוכש תוך כדי שנים את הידע מהי התשואה האמיתית שעשה הנכס שלו, וכך מסוגל לקבל החלטות משכילות לגבי מכירת הנכס בעתיד או המשך החזקתו וזאת ללא כל סיכון! או בקיצור, "לא להתגלח על זקנו" 

 

והיה ואם אחרי 5 שנים הנכס עשה בממוצע 8% ומעלה סביר להניח שהמשקיע ימשיך להחזיק בו. בכל מקרה המשקיע 

יכול למכור את הנכס בכל זמן שהוא במשך ה-5 שנים, וכמובן גם אחרי. כיום זמן מכירה ממוצע של נכס בדטרויט הנו 73 ימים!

  

המטרה שלנו הנה להרחיב את כלל הלקוחות המשקיעים שלנו, תוך כדי חשיפתם ליתרונות השוק בדטרויט ללא נטילת סיכון, וכך ליצור מערכת יחסים לאורך זמן, תוך כדי בניית אמון בין הצדדים!

מודל הרווח שלנו