03-9760836

WhatsApp 

058-4848637

 איך יודעים להעריך את שווי הנכס בשוק המקומי בדטרויט?

 

הרבה מאד משקיעים בארץ חושבים שאתר זילו ZILLOW.COM )  ) הנו האורים והתומים בהערכת שווי הנכסים בארה"ב.

 

אך זו טעות נפוצה שגורמת למשקיעים להסתמך על עובדות לא נכונות.

 

כאן תוכלו להבין קצת יותר איך פועל זילו ואיך באמת ניתן להעריך שווי נכס

 

 

למה זילו אינו משמש לביצוע שמאות אמיתית?

 

זילו בנוי על אלגוריתם הכולל את סך המכירות, לדוגמא בזיפ קוד כלשהו

ומייצר ערכים ממוצעים וטווחי מחירים לפי הזנת חומר ע"י הבעלים לתוך

פרטי הנכס באתר.

 

הבעיה היא שהרבה נכסים נרכשים מבנקים בשל פשיטות הרגל ואז מחירי הרכישה נמוכים משמעותית ואינם משקפים את שוויו האמיתי של הנכס. זילו אינו יכול לתת הערכת שמאות לנכס.

 

נכס שנרכש מבנקים, או ממכרזים, או אפילו מאנשים פרטיים יש עליו

לעיתים קרובות חובות עבר רבים, כמו מסי ארנונה של כמה שנים, תשלומי מים, חשמל, חובות משכנתא ועוד..

 

בתהליך הרכישה יש עלויות רבות של תשלומים לברוקרים של שני הצדדים, תשלומים לטייטל קומפני ועוד.

 

נכס שהיה שנים ארוכות ללא השגחה, הנו במצב גרוע ודורש שיפוץ מלא.

ניהול השיפוץ במשך חודשים ועלויות השיפוץ מייקרים את עלות השבחת הנכס.

 

אז איך יודעים להעריך את שווי הנכס בדטרויט?

 

האמת שאנחנו עושים את זה כמו בארץ:

-מיקום הנכס

-בכמה נמכרים נכסים דומים באזור

-מצב הנכס

 

 

איך מעריכים שווי נכס בדטרויט?