03-9760836

WhatsApp 

058-4848637

לפני 5 שנים מכרנו נכסים מסביב לדטרויט, בערי הלוויין, במחירים של 35,000 -$ 40,000 $ היום הנכסים הללו 

נמכרים במחירים כפולים!

 

מה באמת נשאר מן התשואה שאנו מקבלים לאורך השנים?

 

הנכס שלנו נמכר לך בתשואה של 14%. זו תשואה ישירה על הנכס, לאחר כל ההוצאות הקבועות: ביטוח, מסי ארנונה

ודמי ניהול. אבל, יש הוצאות משתנות: דמי תחזוקה החלפת דייר ודיירים שלא משלמים. איך מחשבים את זה או כמה זה עולה לנו במהלך השנים של ההשקעה?

 

דמי תחזוקה:

אנו דואגים לעשות לבית ביטוח תחזוקה שנתי המכסה את כל הבית ובעיקר את הגג, צנרת, חשמל, דוד ומערכת המיזוג.

העלות הנה 330 $ בשנה. בהערכה זהירה נזדקק עד 3 פעמים בשנה לבצע תיקונים, וכל קריאה במסגרת הביטוח

עולה 50 $. על כן העלות השנתית תעמוד על 510 $ בביטוח התחזוקה.

החלפת דיירים: בתדירות של אחת לכשלוש שנים, זה יעלה לנו כחודש שכירות.

 

דיירים לא משלמים: תקלות עם דיירים שלא משלמים, ואז יש לפנות אותם. מניסיון עבודה שלנו ושל חברות הניהול שלנו, עולה כי לבעל נכס יכול הדבר לקרות אחת ל- 5 שנים לכל היותר. זה עולה עד כחודשיים בדמי השכירות, היות וזה כרוך לעיתים בפינוי

הדייר באמצעים חוקיים ואכלוס מחדש.

 

אז בשורה התחתונה כמה יישאר לנו?

נניח שרכשנו בית ב- 40,000$. השכירות תעמוד על כ- 700$ לחודש. התשואה הישירה תעמוד על 5600$ לשנה.

מזה נוריד את דמי ביטוח התחזוקה. פחות 510$ יישאר לנו 5090$. פעם בשלוש שנים נחליף דייר, יעלה לנו 200$ ירדו לנו 67 $ מההכנסה נטו. אז כמה נשאר לנו? 5023$

ופעם בחמש שנים נתקע בלי תשלום. שזה יוריד לנו 252$ לשנה.

בשורה התחתונה יישאר לנו: 4771$

התשואה הסופית: כ- 12% !  ( אל תשכחו שהתחלנו מ-14% !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עובדות על השקעות נדל"ן